Co je colostrum? Colostrum (kolostrum), nebo-li mlezivo, je první mateřské "mléko", ze kterého získá mládě savce, těsně po porodu, obrovské množství prospěšných látek.
Vitamíny, minerály, aminokyseliny, růstové faktory, imunoglobuliny, laktoferin, polypeptidy bohaté na prolin, cytokiny, enzymy.

Mláďata se rodí bez imunity. V prvních dnech života jsou zcela závislá na příjmu obranných látek v colostru od matky. Díky colostru si postupně vytvoří takzvanou vrozenou (nespecifickou) imunitu.

Zvlášť důležité jsou v colostru imunoglobuliny (Ig), což jsou protilátky, kterými imunitní systém identifikuje a následně eliminuje bakterie a viry.

Složky kravského (bovinního) colostra

Imunoglobuliny (Ig)

  • IgG: kravské colostrum obsahuje nejvíce imunoglobulinů IgG. To poskytuje velkou porci imunity proti útoku patogenů. IgG pomáhá zahájit přísun dalších imunitních funkcí.
  • IgA: je strategicky rozmístěn v částech lidského těla – v trávicím, dýchacím a močovém traktu, kde hraje hlavní roli ve slizniční imunitě. Brání množení patogenů.
  • IgM: reaguje jako první na patogeny, které se dostávají do těla. IgM napadá bakterie a vyřazuje je z činnosti.
  • IgE: hraje důležitou roli v reakcích na alergie a pomáhá ničit parazity v trávicím systému.
  • IgD: spolupracuje s IgM. Společně aktivují B lymfocyty. Jakmile jsou lymfocyty B zaktivovány, začíná IgD spolupracovat s ostatními imunoglobuliny na podpoře imunitního systému.

Cytokiny

Colostrum obsahuje mnoho těchto proteinových regulátorů buněčné komunikace. Cytokiny jsou molekuly, které přenáší důležité informace mezi buňkami a regulují růst, dělení buněk, regulaci zánětů a zlepšení obranyschopnosti. Fungují jako prostředníci v regulaci imunitní a zánětlivé odpovědi.

Laktoferin

Laktoferin patří mezi nejsilnější pomocníky imunitního systému. Dokáže organismus bránit proti jakémukoliv typu infekce, pomáhá zabránit přehřátí imunitního systému a zabránit zánětům. Mnohé studie ukazují, že laktoferin je účinná antibakteriální, antimykotická, antivirová a parazity likvidující sloučenina. Laktoferin je organizátorem imunitních buněk a pomáhá koordinovat obranu proti nezvaným hostům.

Lysozym

Lysozym je antibakteriální enzym, který podporuje imunitní systém vytvářením buněčné zdi proti škodlivým bakteriím. Úzce spolupracuje s ostatními složkami colostra. Lysozym vytváří spolupůsobící efekt s lactoperoxidase, IgA a laktoferinem. Lysozym a IgA společně bojují proti bakterii E.Coli. V přítomnosti Laktoferinu jsou antibakteriální účinky lysozymu znásobeny.

Lactalbumin

Lactalbumin je důležitá živina a protein rozpustný ve vodě, který obsahuje aminokyseliny důležité pro růst a vývoj těla.

Lactoperoxidase

Lactoperoxidase je hlavní antibakteriální enzym v colostru. Chrání kojící prsní žlázy před infekcemi.

PRPs (Proline Rich Polypeptides)

PRPs jsou malé řetězce aminokyselin, které mají mohutný efekt při zahájení a udržení rovnováhy imunitní odpovědi.

Růstové faktory

Růstové faktory podněcují růst buněk, buněčné rozmnožování a zrání buněk.

  • EGF (Epidermal Growth factor): má důležitou roli v regulaci buněčného růstu, rozmnožování a dělení. Rodina EGF růstových faktorů pomáhá modulovat vývoj pokožky, prsních žláz a střev.
  • FGFs (Firoblast Growth Factors): podílí se na růstu nových krevních cév a na hojení ran.
  • IGF-1 (Insulin-like Growth Factor): v růstových faktorech kravského colostra je ho největší množství. Má důležitou roli při růstu dětí a má anabolické vlivy v dospělosti.
  • PDGF (Platetet-derived Growth Factor): jeden z mnoha proteinů regulujících růst buněk a jejich dělení. Má důležitou roli v tvorbě krevních cév.
  • TGF-alpha & TGF-beta (Transforming Growth Factors): TGF-alpha vyvolává epiteliální vývoj tkáně. TGF-beta – hraje rozhodující roli v regeneraci tkání, rozmnožování buněk, tvorby kostní chrupavky a regulaci imunitního systému.

Základní živiny

Colostrum poskytuje energii a živiny. Je velmi bohaté na uhlovodíky, lipidy a proteiny. Uhlovodíky jsou v mlezivu přítomné spolu s vitamíny a minerály – vápníkem, hořčíkem, draslíkem a zinkem.

Vitamíny

Colostrum obsahuje vitamíny A, B2, B9, B12 a D. Vitamíny jsou nezbytné organické živiny, které pracují jako katalyzátor v biologických procesech. Tyto biologické procesy jsou důležité pro vývoj retinolu, dopravu důležitých látek skrz buněčné zdi a ve zpracování dalších živin.

Minerály a Ionty

Colostrum obsahuje vápník, chlorid, železo, hořčík, fosfor, draslík, sodík a zinek. Minerály působí jako katalyzátory v tělesných funkcích, jako jsou funkce metabolismu a formace ATP (důležitý nukleotid, který je zcela zásadní pro funkci všech známých buněk). Minerály jsou také důležitými stavebními bloky kostí a zubů.

Uhlovodíky

Součástí colostra jsou jednak jednoduché cukry, ale rovněž i nejsložitější oligosacharidy. Uhlovodíky jsou důležitým zdrojem energie a jsou součástí buněčného rozeznávání.

Aminokyseliny

Aminokyseliny se skládají z velkého množství složek potřebných pro stavbu proteinových bloků pomocí propojení peptidových vazeb. Jsou důležité pro vývoj kostí a svalů.

Proteiny

Proteiny v colostru poskytují výživové složky nepostradatelné pro vývoj svalů a tkání. Poskytují energii.

Závěr

Colostrum obsahuje obrovské množství látek důležitých pro vývoj novorozence a pro jeho imunitní systém.

Podle nejnovějších studií má colostrum příznivé účinky i na zdraví dětí a dospělých. V těle působí jako imunomodulant, který napomáhá dosažení a udržení optimální úrovně imunity organismu. 

Je to přírodní posilovač imunity dětí i dospělých. Colostrum bývalo v dřívějších dobách jen pro vyvolené. Dopřejte si péči, kterou mívali jen panovníci.