Pečlivě vybíráme jen ty nejkvalitnější suroviny zpracované šetrnými postupy.

Do našich doplňků stravy nepřidáváme žádné škodlivé chemické látky.

Colostrum

Colostrum pochází z moravských a českých farem.

Český původ colostra umožňuje absolutní dohledatelnost a trvalou důslednou kontrolu kvality v celém procesu přípravy a výroby. Chovy i výrobní provozy jsou pod stálým dohledem státní veterinární správy. V celém procesu výroby je důsledně dodržován systém kvality a kontroly.

Hodnotí se mikrobiologické ukazatele (celkové počty mikroorganismů, kvasinky a plísně, salmonella, listeria, E. coli a koliformní zárodky) a dále analytika (sušina, celkový obsah bílkovin, laktóza, tuk a obsah IgG). Každá šarže má certifikát, kde jsou všechny tyto hodnoty uvedeny. Mlezivo je odebíráno pouze do 48 hodin po otelení a měří se hustota a pH, což jsou ukazatele, díky kterým lze rozpoznat mlezivo od mléka. Rozhodující je hodnota IgG, kdy jeho hladina je v mléce 100x nižší než v colostru. Colostrum v našich doplňcích stravy má obsah IgG minimálně 40% z celkového obsahu bílkovin.

Kvalita výroby

Ve výrobě je dodržován mezinárodní systém kvality HACCP.

Bez antibiotik

Colostrum pochází z farem, které nepodávají kravám před porodem antibiotika. Součástí vstupních kvalitativních zkoušek a rozborů je proto i stanovení inhibicí, které odhalí přítomnost antibiotik. A to i ve stopovém množství. Surovina kontaminovaná antibiotiky je z dalšího procesu zpracování důsledně vyřazena.

Nevyrábíme na sklad, proto je vše čerstvé.